tai chinh du lich

Những lỗi tài chính khi đi du lịch: Đơn giản nhưng rất nhiều người mắc phải

Những lỗi tài chính khi đi du lịch: Đơn giản nhưng rất nhiều người mắc phải

13-07-2017|554

Không dùng bảo hiểm du lịch miễn phí hay tin tưởng vào một trang web đặt vé và phòng khách sạn là 2 trong số 5 sai lầm tài chính mà nhiều người mắc phải khi đi du lịch.

Xem chi tiết